Waarom Hart van Voorkoop?

In 2010 is het oude gebouw van de Vrijstadhal aan de Heimanslaan gesloopt. In 2016 werden de oude gebouwen van de openbare basisscholen Koning Wilhelm Alexanderschool aan de Heimanslaan en de Kaardebol aan de Kamille/Sleutelbloem gesloopt. De locaties kregen daarna niet direct een herbestemming.

Terrein de Vrijstadhal
Dit terrein is door de gemeente geëgaliseerd en ingezaaid met graszaad en er werden pogingen ondernomen hier wilde bloemen te laten groeien. Zonder groot succes. Met name op dit terrein is de afwatering erg slecht. Bij hevige regenval of na langere natte periode liep het water over de stoep weg richting de naastgelegen weg.

Het terrein Kaardebol
Ook hier is geëgaliseerd, maar er is toen niet ingezaaid waardoor er allerlei onkruid ging groeien; het terrein werd verder niet onderhouden.

Het terrein van de KWA
Dit veld heeft twee jaar echt braak gelegen. Na de sloop in 2016 is er onregelmatig af en toe wat zand gestort waardoor de uitstraling verwerd tot die van bouwterrein. Het inmiddels verwilderde veld is (op ons verzoek) wel (april/mei ’18) verder van voldoende grond voorzien en geëgaliseerd.

Bewonersinitiatief
Een bewonersinitiatief startte in 2017 met het idee “iets met de drie terreinen te gaan doen”. “Iets” dat de een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van de buurt. Zo is het burgerinitiatief Hart van Voorkoop ontstaan. Een groepje enthousiaste Culemborgers uit de wijk Voorkoop heeft plannen gemaakt en voorgelegd aan wijkbewoners, geïnteresseerden en andere stakeholders. Deze plannen zijn vastgelegd in een “Master”plan waarin de drie locaties omgevormd worden tot een “aaneengesloten” groene long wat uitnodigt tot bewegen, spelen, te ontmoeten en recreëren.

En nu?
Nu zijn de 3 terreinen getransformeerd naar plekken waar het mooi en gezellig is. En dat is (bijna) allemaal uitgevoerd door wijkbewoners. Als het weer het ook maar even toelaat zie je er grote aantallen mensen, kinderen en volwassenen. En niet alleen uit Voorkoop.