Waarom Hart van Voorkoop?

In 2010 is het oude gebouw van de Vrijstadhal aan de Heimanslaan gesloopt. Deze locatie kreeg geen herbestemming. In 2016 werden de oude gebouwen van de openbare basisscholen Koning Wilhelm Alexanderschool aan de Heimanslaan en de Kaardebol aan de Kamille/Sleutelbloem gesloopt omdat deze nieuw onderkomen hadden gevonden in de Brede School aan de Poelslaan, Sindsdien liggen deze terreinen braak.

Terrein de Vrijstadhal
Dit terrein is door de gemeente geëgaliseerd en ingezaaid met graszaad en er zijn en worden pogingen ondernomen hier ook wilde bloemen te laten groeien. Zonder groot succes. Het gras op dit veld wordt met enige regelmaat gemaaid.
Met name op dit terrein is de afwatering erg slecht. Bij hevige regenval of na langere natte periode loopt het water over de stoep weg richting de naastgelegen weg.

Het terrein Kaardebol
Ook hier is geëgaliseerd, maar er is niet niet ingezaaid waardoor er allerlei onkruid groeit; het terrein wordt verder niet onderhouden.

Het terrein van de KWA
Dit veld heeft twee jaar echt braak gelegen. Na de sloop in 2016 is er onregelmatig af en toe wat zand gestort waardoor de uitstraling verwerd tot die van bouwterrein. Het inmiddels verwilderde veld is (op ons verzoek) onlangs (april/mei ’18) verder van voldoende grond voorzien en geëgaliseerd.

Bewonersinitiatief
Een bewonersinitiatief is gestart met het idee “iets met de drie terreinen te gaan doen”. “Iets” dat de een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van de buurt. Dit is gevormd tot een plan waarin de drie locaties omgevormd worden tot een “aaneengesloten” groene long wat uitnodigt tot bewegen, spelen en recreëren.