Voortgang Tuinhart

Gepubliceerd door Hart van Voorkoop op

Ja, ook dit terrein is in maart weer aangepakt. Er zijn paden aangelegd, er is een 2e pomp geslagen en de tuinders hebben gezorgd dat ook Prezzent hier een stuk grond hebben gekregen om te tuinieren.

Het terrein nadert zijn voltooiing. Er melden zich nog steeds tuiniers, maar er is bijna geen vrij stukje grond meer te vinden. De gemeente is dan ook gemeld dat gras maaien daar niet meer nodig is. Er is namelijk bijna geen gras meer.

Als je het nog niet gezien hebt: loop eens langs. Bekijk alle drukte van de tuinders.

Maar denk er om: plukken mag (straks) alleen op het bloemen-plukveld; niet in de moestuintjes.