Welkom bij Hart van Voorkoop

Via deze website informeren we je over de voortgang van van de transformatie van de drie braakliggende terreinen in Voorkoop, tijdelijk in bruikleen van de gemeente Culemborg. Samen maken we dit tot een succes.

Speelhart (Voormalige Kaardebol)

Beweegtuin voor jong en oud ingericht met klim-klautertoestellen, kruipbuizen, waterpomp jeu de boules en diverse fruitstruiken.

Vlinderhart (Voormalige Vrijstadhal)

Aantrekkelijke plek voor vlinders, bijen en een hondenuitlaatplaats. Inclusief kleine wadi i.v.m. wateroverlast.

Tuinhart (Voormalig KWA)

Moestuintjes om je eigen groenten e.d. te kweken, de seizoenen te zien veranderen en mensen te ontmoeten en kennis uit te wisselen.

  • logo Hart van Voorkoop

Nieuws