Nieuwsbrief 2 – juli 2018

Gepubliceerd door Hart van Voorkoop op

Wat is er veel gebeurd sinds de vorige Nieuwsbrief!!
Om te beginnen heel veel positieve reacties op de eerste nieuwsbrief. Veel aanmeldingen om geïnformeerd te blijven worden en ook aanmeldingen van buurtbewoners die actief willen zijn. En veel nieuws van buiten. Daarom een tussentijdse nieuwsbrief. Alleen digitaal, want anders wordt het te veel werk voor ons.

Ken je mensen die op de hoogte gehouden willen worden? Informeer over ons project en hier kan je je inschrijven.

Provinciale interesse

Er is een gesprek geweest met de provincie en (ook) zij juichen onze initiatieven toe. Dat past in hun beleid en mogelijk kunnen we daar een (forse) bijdrage van krijgen om de plannen op de 3 terreinen te realiseren. Aanvraag wordt ingediend en dan is het even wachten op het antwoord. Maar het lijkt positief!

Natuurlijk kijken we naar nog meer mogelijkheden voor financiële bijdragen.

Start Kaardebol

Zoals afgesproken: we beginnen op terrein van de Kaardebol. Plan is om daar na de zomer al mee te beginnen. Reserveer maar vast de 2e en 3e zaterdag (8/9 en 15/16 sept.) in september om te helpen met graven, dragen, zagen, binden, schroeven, enz. Dit om de kosten te drukken, omdat het leuk is mee te werken aan de vormgeving van onze eigen wijk, maar vooral omdat het een voorwaarde is om subsidie te krijgen. En nogmaals: iedereen met handige handjes (scheppen en zagen, maar ook koffie zetten, broodjes smeren, opruimen): meld je aan!
Ja, ik meld mij aan bij locatie Kaardebol!

Buurtbarbeque

Een andere belofte: de buurtbarbeque! Noteer zaterdag 1 september 2018! Dan organiseren we een BBQ. Mogelijk/hopelijk is er dan al (een deel van) de beweegtuin gereed. Er is budget voor aangevraagd, maar ook van de bewoners wordt een bijdrage gevraagd. In ieder geval in de vorm van ‘zelf drinken meenemen’, en met stoeltjes, een tafel, een barbecue, enz. En wil je helpen de buurtbarbeque mee te organiseren? Meld je aan via ons mailadres hartvanvoorkoop@gmail.com.

Ja, ik meld mij aan voor hulp bij de buurt-bbq!

Het terrein van de vroegere KWA

Het terrein is helemaal geëgaliseerd en ingezaaid. Met graszaad maar ook met bloemenzaad voor vlinders en bijen. De rechter achterhoek is, zoals gevraagd, gereserveerd voor wit zand en zitplekken voor peuters en kleuters.
Dat moet nog wel worden ‘aangekleed’! We zoeken nog mensen die straks, als het gras is opgekomen, ook de gevraagde moestuintjes willen gaan aanleggen en onderhouden. Graag een reactie in de mail.

Ja, ik meld mij aan voor hulp met de moestuintjes

Vrijstad

Met de mogelijke medewerking vanuit de Provincie (naast die van de gemeente) moet het mogelijk zijn daar ook een goede invulling voor te vinden. Er gaat al een hondenuitlaat komen. Tegen de greppel aan die het terrein afscheid van het basketbalveld. En er zijn al verzoeken ingediend om de uitlaatplek af te schermen met struiken. Misschien meidoorn, maar wellicht ook andere struiken zoals rozenbottels, bramen En er is het idee om er ook ‘vlinder- en bijenhotels te maken’.

Gemeente

De gemeente Culemborg denkt en werkt hard met ons mee. Het plan voor een ‘Hart van Voorkoop’ komt (zeer waarschijnlijk) 10 juli in de raad. Dan weten we definitief meer. In de tussentijd werken we verder aan het maken van plannen. Doordat er veel partijen betrokken zijn kan het dus voorkomen dat onze wensen niet haalbaar zijn (Tiny Forest), of dat er nieuwe plannen ontstaan. En natuurlijk kunnen we het daarbij niet iedereen naar de zin maken.
Maar wat blijft is dat we zoeken naar een tijdelijke oplossing en wat blijft is dat de nadruk ligt op een invulling waar je kunt bewegen, spelen en recreëren.

Voor nu:

  • praat dit rond,
  • noteer 1 september in je agenda voor de BBQ,
  • reserveer 8/9 en 15/16 september om te klussen en meld je aan als actieve vrijwilliger.