Eerste nieuwsbrief – juni 2018

Gepubliceerd door Hart van Voorkoop op

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van het Hart van Voorkoop. Via deze en andere nieuwsbrieven zullen we je informeren over de voortgang van van de transformatie van de drie braakliggende terreinen in Voorkoop. Want alleen samen kunnen we dit tot een succes maken.

Is deze mail je doorgestuurd en wil je ook op de hoogte gehouden worden? Schrijf je in.

Korte terugblik

Bron BDU Media

BDU Media

Begin november 2017 berichtten de initiatiefnemers van herinrichting braakliggende gronden Voorkoop, over de eerste buurtbijeenkomst voor bewoners van wijk Voorkoop. Doel was om gezamenlijk te komen tot voorstellen om de braakliggende terreinen van de Kaardebol, Koning Willem Alexanderschool en de Vrijstadhal te ontwikkelen tot beweeg- en ontmoetingsruimten.
Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft een aantal bewoners besloten een werkgroep te vormen en de voorstellen uit te werken. Maandag 19 maart hebben we deze uitgewerkte voorstellen aan voorgelegd aan geïnteresseerde wijkbewoners. Vervolgens heeft de werkgroep de voorstellen omgezet in een werkplan en begroting en heeft deze bij de gemeente ingedient.

Tussentijd

Er is uitgebreid contact geweest met de gemeente die heeft toegezegd vóór 1 juni de wandel- en fietspaden op de 3 terreinen wat te egaliseren, en om bordjes te plaatsen met ‘Geen honden uitlaatplek’. Ook zullen er extra prullenbakken worden geplaatst én paaltjes met plastic zakjes voor de hondenpoep.

We hebben de tijd gebruikt voor het opvragen van offertes voor de terreinaanpassingen, het aanvragen van subsidies, het maken van een website (komt binnen enkele weken gereed) en het praten met allerlei partijen die ons kunnen helpen dit buurtinitiatief te realiseren.

Start Kaardebol

Zoals afgesproken: we beginnen op terrein van de Kaardebol. Persimoen is een bedrijfje dat ervaring heeft met de aanleg van eenvoudige beweegtuinen (ga maar eens kijken op de Korte Meent) en heeft een plan gemaakt voor dit terrein op basis van onze wensen. Na de zomer (eind augustus??) kunnen ze beginnen met de realisatie. Wij hebben gezegd dat er voldoende vrijwilligers zijn om te helpen om de kosten te drukken. Dus: iedereen met handige handjes (scheppen en zagen, maar ook koffie zetten of opruimen): meld je aan!

Ja, ik meld mij aan bij locatie Kaardebol!

Buurtbarbeque

Een andere belofte: de buurt-barbeque! Noteer zaterdag 1 september 2018! Dan organiseren we een BBQ. Mogelijk/hopelijk is er dan al (een deel van) de beweegtuin gereed.

Er is budget voor aangevraagd, maar ook van de bewoners wordt een bijdrage gevraagd. In ieder geval in de vorm van ‘zelf drinken meenemen’, en met stoeltjes, een tafel, een barbecue, enz.

En we vragen wie willen helpen dit te organiseren. Meld je aan via ons mailadres hartvanvoorkoop@gmail.com. Volg de mededelingen in volgende mails en website.

Ja, ik meld mij aan voor hulp bij de buurt-bbq!

Het terrein van de vroegere KWA

Hier is al druk gewerkt: er is voldoende zand bij gestort en voor juni wordt het terrein goed vlak gemaakt en ingezaaid. Met graszaad maar ook met bloemenzaad voor vlinders en bijen. En mogelijk wordt de rechter achterhoek gereserveerd voor wit zand en zitplekken voor peuters en kleuters. En nou maar hopen op een mooie zomer.

Het voorstel voor een tiny forest (een klein, compact bosje) heeft het niet gehaald. Dat is niet alleen niet tijdelijk, maar ook erg duur en kan ook mensen met verkeerde bedoelingen aantrekken.
Wat wel kan zijn moestuintjes. En waarom niet ook nu al of tenminste zodra het gras groeit. Wie willen dit helpen organiseren? Graag ook een reactie in de mail.

Ja, ik meld mij aan voor hulp met de moestuintjes

Vrijstad

Dit terrein zal als laatste aangepakt worden, maar dat betekent niet dat er niets gebeurt. De gemeente kwam met het voorstel om hier, tegen de strook waar nu het fluitekruid hoog staat bij het basketbalveldje een strook af te bakenen als hondenuitlaat. Prima idee want daar zijn geen aangrenzende woningen, dus geen overlast. Daarnaast zoeken we nog naar oplossingen voor de drainage op veld.

En verder…

En verder heel veel overleg met allerlei partijen, veel administratie, formulieren, enz. maar daar willen we niemand mee lastig vallen.

Wel de vraag om iedereen die wil meehelpen om zich te melden (zie bovenstaande groene knoppen). Als helpend handje bij aanleg en onderhoud van de terreinen of de BBQ of de moestuintjes, maar ook voor de organisatie. De werkgroep bestaat nu uit 6 buurtbewoners, maar we kunnen ook daar nog hulp gebruiken. Zo zijn we nog op zoek naar een penningmeester,

En als laatste: als je hoort dat iemand uit onze buurt de Nieuwsbrief niet heeft gehad, meld dat dan met naam en e-mailadres. We willen graag iedereen bereiken, maar hebben nu niet meer dan ca. 70 adressen van de in totaal meer dan 650 huishoudens. En daarvan bleken er ook nog een paar niet te werken. Ook als je mensen kent die de Nieuwsbrief in de bus willen hebben: geef dat door.

Voor nu: praat dit rond en noteer vast 1 september in je agenda.

De werkgroep Hart van Voorkoop