Wens om ooievaarsnest in Voorkoop te plaatsen

Gepubliceerd door Hart van Voorkoop op

Op 19 februari vierden veel buurtbewoners uit Voorkoop in de Salaamander wat er in hun wijk is gerealiseerd en het komende jaar nog gerealiseerd gaat worden. Én er werden ook veel nieuwe ideeën geopperd voor de invulling van de braakliggende terreinen aan de Heimanslaan. Daar tussen zat ook het idee om een ooievaarsnest te plaatsen op het Vlinderhart.

Frans de Bruijn van het bewonerscomité deed trots verslag van hetgeen het afgelopen jaar is bereikt. 

copyright THEO VAN DAM FOTOGRAFIE

Veel buurtbewoners waren afgekomen op de oproep voor een feest in de Salaamander. Om te vieren wat er het afgelopen jaar door buurtbewoners en Persimoen is gerealiseerd om met name het terrein van de voormalige Kaardebol weer opnieuw een (tijdelijke) bestemming te geven. Maar ook om ideeën te verzamelen over hoe de terreinen waar Vrijstadhal en KWA stonden wat leuker en leefbaarder te maken.

Zo is er veel belangstelling voor bloemenveldjes. Niet alleen voor vlinders en bijen, maar ook als plukveldje voor de wijkbewoners. Insectenhotels, te maken door de jeugd uit Voorkoop, maar ook fleurige, beschilderde vlinders. En er was de wens om uit te zoeken of er een ooievaarsnest geplaatst zou kunnen worden.

Op het terrein van de KWA gingen de ideeën meer uit naar kleinere moestuintjes. Niet alleen met groente en kruiden voor eigen gebruik, maar ook gewoon om samen in de natuur te genieten. En dan bij voorkeur op gezellige bankjes in de zon, met uitzicht op fruitstruiken en -boompjes. Laagstamboompjes wel te verstaan zodat ook jongeren en ouderen daarvan kunnen plukken. Ideeën te over. Ook waren er oproepen voor praktische activiteiten als hulp van buurtbewoners om de wijk schoon te houden, hulp bij aanleg, onderhoud en toezicht en hulp bij het realiseren van een dag en nacht toegankelijke AED voor de hulpverleners. 

copyright THEO VAN DAM FOTOGRAFIE

Hellen Terlien, wijkmanager van de gemeente, vertelde over de wijze waarop de gemeente en Stichting Hart van Voorkoop samenwerken: ,,De samenwerking borduurt voort op de wens van de gemeenteraad en het college om bewoners meer invloed te geven op hun eigen woonomgeving.” 

En daarna was het tijd om te proosten, vragen te stellen aan de aanwezige vertegenwoordigers van ELK Welzijn, gemeente, politie en Persimoen, ideeën te opperen of gewoon om gezellig bij te kletsen.

bron: Culemborgse Courant