Culemborg – De Provincie Gelderland steunt het bewonersinitiatief Hart van Voorkoop met een bedrag van bijna € 25.000 om een braakliggende terrein in de wijk Voorkoop weer een functie te geven in de wijk.

Na de sloop van een sporthal en twee basisscholen lagen hier bergen zand, groeide het onkruid volop en waren de enige gebruikers de honden en katten uit de buurt. Troosteloos, smerig en doods, dus.

De gemeente heeft toestemming verleend de velden tijdelijk te pimpen en hebben hier ook een bedrag voor beschikbaar gesteld.

Om het eerste terrein te ontwikkelen tot een speel-, beweeg- en ontmoetingsruimte heeft het buurtcomité subsidie aangevraagd bij onder andere de Provincie Gelderland. Daarvan is, door de buurtbewoners zelf (!!), inmiddels een prachtig speel- en beweegveld gemaakt op het terrein ‘Kaardebol’.  Dit wordt eind dit jaar en begin 2019 nog verder verbeterd met o.a. de aanleg van een waterpomp, een jeu-de-boulesbaan en met het planten van fruitstruiken.

Naast de gemeente en de Provincie Gelderland hebben ook het Oranjefonds en Kleurrijk wonen een subsidie toegekend. Het bewonerscomité is hier heel blij mee. De gezamenlijke subsidies zorgen ervoor dat de bewoners van Hart van Voorkoop de wensen voor hun wijk kunnen realiseren.